Annonser

Eksemplene som vises her tjener som eksempler på profilerende kommunikasjon, og angir hovedregelen for oppsett, med en tydelig avsenderidentitet som viktigste prinsipp.

Når det gjelder den konkrete utformingen av annonsekampanjer, vil dette naturligvis være avhengig av formål, medievalg, formater osv, og rett instans for å diskutere dette er Konsern Marked.

Bekledning

Logoen tilpasses det aktuelle plagget med hensyn til størrelse og farger. Prinsippet er at logoen skal være en naturlig del av plagget, uten å virke prangende.

Bildekor

Last ned eps-filer med bildekor til ulike bilmodeller.

Boards

Boards er et format som krever at logostørrelse og -plassering hensyntar at dette er et ’flyktig’ medium som skal kunne leses av folk på farten. Det samme gjelder naturligvis visualisering og tekst ellers. Enkle og tydelige budskap er nøkkelen. 

Logo plasseres øverst i høyre hjørne. 

Boards med dattermerker

Bruk stående eller liggende format av dattermerker øverst i høyre hjørne. 

Brevmal

Lyses hovedlogo i korrekte farger skal alltid være plassert øverst i høyre hjørne.

Tekstfelt nederst skal settes i typografien Arial.

Alle Lyses postale brevark skal produseres på papirtypen Highland, vekt 100 gr.

Brevmal med dattermerker

Brosjyrer/rapporter

De rapporter som Lyse produserer vil ofte ha andre enn sluttkunder/forbrukere som målgruppe, og det skal design og innhold gjenspeile. Stikkordene er grundighet og etterrettelighet – og et stilrent design som aktivt bruker infographics til å gjøre komplekse budskap mer tilgjengelig og interessante.

CAD

Dokumentmaler

I den elektroniske dokumentmalen brukes standardfonten Arial – dette for å sikre at malen fungerer optimalt på alle maskiner.

Lyses hovedlogo i korrekte farger skal alltid være plassert på anvist plassering på side 1 og i øverst i høyre hjørne på påfølgende sider.

Konvolutter

B4, C4 C5 og E65

Lyse Akademiet

Logo

Logo med undertittel

Kursdokumenter

Powerpoint

Skilleark

Notatark

Nettbannere

Nettbannere skal som hovedregel vise Lyse som en tydelig avsender, og ha et kortfattet, enkelt, men samtidig interessevekkende budskap.

Powerpointmal

Powerpoint-presentasjoner er et verktøy som formidler Lyses identitet, og som skal etterstrebe enkelt og luftig design med konsekvent bruk av bilder og grafikk.

I powerpoint brukes standardfonten Arial for å sikre at presentasjonen fungerer optimalt på alle maskiner.

Malen inneholder lysbildemaler for tittel, deloverskrift, tekstsider og bildesider. 

I produksjon av powerpoint-presentasjoner henstiller vi til bruk av Lyses profilbilder, ref. eksempler som her er vist.

N.B: Ansatte i Lyse skal laste ned malen fra dokumenthåndteringssytemet eDocs.

Skilt

Lyses skiltsystem består av utvendige og innvendige skilter som alle bygger på de samme designprinsippene. Skiltene skal lett gjenkjennes som en del av Lyses profil og stå tydelig ut, uavhengig av bakgrunnen de plasseres på eller miljøet de vises i.

Fasadeskilt skal alltid bestå av Lyses logo. I den grad det er aktuelt å opptre i et skiltfellesskap sammen med andre selskapsnavn/varemerker – enten de inngår i Lyse-konsernet eller er eksterne – skal disse være separate slik at det ikke oppstår fare for forveksling eller misforståelser.

Skilting skal alltid ivareta lokale restriksjoner og arkitektur etter behov.

Profileringsartikler

Dette er eksempler på profileringsartikler med riktig plassering og størrelse på logo. Profileringsartikler kan bestilles hos leverandører som Melings, Ide og Rumag.

Visittkort

Alle Lyses visittkort skal trykkes i 4 farget CMYK på papirtypen Soporset, vekt 300 gr.

Det er ikke tillatt å endre på logoplassering, typografi eller fontstørrelser på visittkortet.

Visittkortets mål er: Bredde 85 mm x høyde 55 mm.