Logo

Logoen er det aller viktigste gjenkjennelses-elementet i den grafiske profilen. Konsekvent plassering av logo i de fargene som er beskrevet, er med på å ivareta merkenavnet Lyse.

Logoen skal alltid plasseres slik at den er godt synlig og ikke konkurrerende med andre elementer. 

Hovedregelen er at det ikke er tillatt å dele opp symbol og navnetrekk, eller endre forholdet mellom disse elementene.  Navn og ikonet skal opptre som én enhet. I spesielle tilfeller kan avvik fra denne hovedregelen tillates, men det skal da alltid forhåndsgodkjennes av Lyse Marked.

Filformater
Logoen skal alltid vises som klar og upixlete. Bruk riktig filformat og fargeprofiler i forhold til valgt medium.

Trykk

I trykte media skal alltid eps- eller ai-filer brukes, disse i CMYK-farger.

EPS/AI: Vektorbaserte filformater. Det vil si at de kan skaleres uten at kvaliteten forringes.

Skjerm

På skjerm skal jpg og png brukes i RGB-farger. Her må man huske på at logoen kan bli uklar ved skalering.
JPG: logoen som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn. 
PNG: logoen som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn.

Disse brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Annet bruk

Logo clearance area

Det skal alltid være et beskyttet område rundt logoen (”clearance area”) som anvist. Ingen andre grafiske former må komme innenfor dette området.

Logovarianter og bruk

Når logoen plasseres mot farger skal man alltid sikre estetisk forhold til bakgrunn og god kontrast. Logo må ikke plasseres på foto slik at skriftlogo forsvinner, dvs. skriften må alltid være tydelig. Hvis nødvendig, anvendes det negativ variant av logoen. Avgjøres etter hva som gir best kontrast.

Når logo skal anvendes/reproduseres i kun én farge brukes alltid enten sort eller hvit versjon. Denne versjonen skal kun brukes i spesialtilfeller hvor det ikke er mulig å bruke flerfarget logo eller hvor logoen står sammen med flere andre leverandører/sponsorer i samme manér.

Logo med dattermerker

Når Lyse-logo vises i kombinasjon med mer enn ett dattermerke, skal disse plasseres i et kvadrat med lik størrelse som kvadratet med modermerket Lyse.

Når Lyse-logo vises i kombinasjon med ett dattermerke, skal kvadratet med dattermerket være 50% av størrelsen på kvadratet med modermerket Lyse.

Snippet for riktig oppsett til bruk i Adobe- programmene kan lastes ned i brandguiden. 

Typografi

Hovedfont: Gibson

Gibson benyttes som hovedtypografi for Lyse og skal brukes i all kommunikasjon utad som trykksaker, reklamemateriell og på web. Den er svært tydelig, enkel og brukervennlig samtidig som den har sin egen identitet. Fonten er lett lesbar og står godt både på print og digitale flater. Fonten inneholder flere snitt. Alle snittene kan benyttes der det er hensiktsmessig.

Profilfonten Gibson er en lisensert font for print og web som må kjøpes eller synkroniseres opp mot Adobe Typekit. Kjøp fonten her.

Støttefont digitale medier: Arial

Arial er en systemfont som finnes på alle datamaskiner. Den kan brukes når Gibson ikke er tilgjengelig.  Arial skal kun benyttes i e-poster, brev og powerpoint-presentasjoner, IKKE i trykksaker, reklamemateriell og på digitale flater.

Effektfonter

På kunderettet kommunikasjon, kan det for variasjonens skyld tidvis tillates bruk av andre skrifttyper, hvis dette er med på å gjøre Lyses budskap mer interessant eller tydeligere for målgruppen. Dette er imidlertid unntaket heller enn regelen, og skal kun benyttes på virkemidler som utvikles av/i samråd med Marked Konsern i Lyse, i samråd med det utførende reklame-/designbyrå.

Farger

Farger er en viktig del av Lyses identitet. Fargene i denne paletten skal benyttes på alt kommunikasjonsmateriell for å skape identitet og gjenkjennelse.

Hovedfarger

Over ser du Lyse sine hovedfarger som henspiller på selskapets nære tilknytning til naturen og miljøvennlig energi. Fargene skal være bærende i det etterlatte visuelle inntrykket av Lyse. Det er ikke lov å bruke valører av hovedfargene.

Støttefarger

Støttefargene har sitt utspring fra regnbuen. Deres oppgave er å supplere hovedfargene og bidra til å gi profilen et mer dynamisk og lekent uttrykk. Fargene kan brukes i ulike valører. Støttefargene skal brukes sparsomt, slik at de ikke dominerer det grafiske uttrykket på bekostning av Lyses hovedfarger.

Former

Dråpen

Dråpen er et symbol på Lyses opphav og historie; vannkraften som la grunnlag for selskapets energiproduksjon. Dråpen er ren, aerodynamisk og vakker. I profilen har formen en informativ rolle for å formidle eller utheve fakta, lokasjoner eller sitater. Kan brukes i varierende vinkler, størrelser og plassering i formatet.

Evighetstegnet

Evighetstegnet er et symbol på det evige naturkretsløpet Lyse er en del av, med vann som fornybar ressurs. Det understøtter også Lyses langsiktighet og respekt for miljøet. I profilen har formen en dynamisk rolle og skal brukes i varierende vinkler, størrelser og plasseringer i formatet. Evighetstegnet er satt sammen av to dråper – se pkt. om ’Dråpen’.

Ikoner

Ikoner brukes som forklarende symboler for å spare plass og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for leseren. Lyse bruker lett gjenkjennelige motiver, men designet slik at symbolene harmonerer med selskapets grafiske profil ellers. Ikonene skal være todimensjonale og i gjeldende profilfarger.

Nye ikoner skal godkjennes av merkevareansvarlig i Konsern Marked.

Papir og trykkvalitet

Papir- og trykkvalitet har stor betydning for den opplevelsen mottakeren får av trykksaker, og er derfor en viktig del av Lyse sin profil.

Soporset heter papiret som ønskes benyttet på Lyse sine trykksaker om det er teknisk mulig. Dette er en høykvalitets trefri offset papirtype, med høy hvithet og særdeles jevn overflate. Kvaliteten er perfekt for trykksaker hvor kvalitet og bildegjengivelse er viktig. Gir også godt resultat ved heldekk trykk. 

Bruksområder
Bøker, brosjyrer, kataloger, årsrapporter, omslag o.l.

Gramvekt og papirtykkelse
Gramvekt og papirtykkelse tilpasses størrelsen på trykksaken. For eksempel bør mindre trykksaker (2-6 sider) bruke 200 grams papir, mens 150 grams papir er fint for større trykksaker. Evt. kan man kombinere tykt omslag (250-300g/m2) med tynnere innmat (130g/m2). 

Bilder

Bilder har en svært viktig rolle i Lyses identitet og i kommunikasjonen med alle konsernets målgrupper. De er avgjørende for den følelsen og budskapet vi vil formidle. Bildene skal vekke målgruppens interesse og bidra til å gjøre Lyses visjon og virksomhet tydeligere. 

Sammen med logo, fargevalg og typografi formidler bildene fortellingen om hvem Lyse er og det viktige samfunnsoppdraget Lyse forvalter.

Bildemanér

Foto er et av de viktigste virkemidlene for å skape en sterk visuell identitet for Lyse. Kvaliteten på fotografiene som benyttes er avgjørende for å skape den rette stemningen og gi et profesjonelt og helhetlig uttrykk. Fotomanéren kan beskrives gjennom farger, komposisjon og tematikk. Fotoene skal formidle og forsterke Lyses personlighet: framoverlent, kompetent, nær og optimistisk.

Fotoene skal naturligvis tilpasses det aktuelle formål og budskap, men overordnet er det ønskelig at bildene kjennetegnes av å være ekte og varme i uttrykket, som en billedliggjøring av Lyses kommunikasjons-konsept ’For deg’ som handler om mennesker og relasjoner.

Følgende stikkord kan da ligge til grunn for en fotobrief:

Framoverlent
Gir assosiasjoner til ord som energisk, innovativ og dynamisk. Gjerne fart og action i bildene. Kan godt være annerledes i komposisjon eller uskarpe i stilen, men fellesnevneren er at de skal ha et varmt, mykt preg. Er det personer med på bildene fremstår disse som trygge, men målrettede.

Kompetent
Virksomhetsrelaterte bilder skal vise ekte Lyse-ansatte som utfører sitt arbeid på en forsvarlig og korrekt måte. De er trygge på sitt fag, og ser gjerne direkte i kamera med en stolthet og et smil på lur.

Nær
Tett-på bilder som er naturlige, ærlige, varme og med myk lyssetting. Er det personer på bildene fremstår disse som ekte, naturlige og positive. Vi bruker lite bildemanipulasjon og søker å unngå effekter som virker kunstige.

Optimistisk
Lys, luftig og moderne stil, med en positiv grunntone. Smilet er aldri langt unna. Naturen er innbydende, flott Rogalandsnatur.

Modellvalg og location

Verdiene ‘nær’ og ‘optimistisk’ bør gi føringer for modellvalg og location. Modellene skal være ekte mennesker, de skal ha karakter og personlighet, og utstråle positivitet og tilstedeværelse.

Location skal så langt det er mulig og relevant gjenspeile vår tilhørighet til Lyses 16 eierkommuner.

Styling, lyssetting og leiefoto

Styling skal være tidløs og føles ekte og naturlig. Det er viktig at stylingen passer personligheten til modellene.

Lyssetting og farger skal dreies mot et varmt uttrykk. Det bør brukes naturlig dagslys, hvis mulig.

Det er lov å benytte sort/hvitt bilde, men da fortrinnsvis i kombinasjon med fargebilder.

Hvis Lyse skal benytte leiebilder fra foto-databaser, bør en fortrinnsvis velge foto fra skandinaviske fotografer. Bildene skal så langt det er mulig ha et skandinavisk uttrykk, men selvfølgelig speile – når det er relevant – at vi er en del av et internasjonalt miljø med spennet i både persongalleri og stilarter som det innebærer.

Landskap/natur må kunne assosieres med Sør-Rogaland.

De to bildene til høyre ovenfor er eksempler på leiefoto.

Opphavsrett, kreditering og personvern

Når bilder skal benyttes digitalt eller på trykk, respekterer Lyse gjeldende regler om opphavs-rett og åndsverk. Fotografier Lyse benytter seg av, skal alltid være rettighetsklarert og de skal krediteres så sant fotografen er kjent.

Ved fotografering av personer må det tas hensyn til personvernets lov § 45 c og Personvernloven. Samtykke må skaffes fra avbildede, hvis bildet skal publiseres på nett eller i publikasjon. Dette gjelder portrettbilder hvor personen er gjenkjennelig for andre enn avbildede. Fotografering av barn krever samtykke fra foreldre/foresatte. Landskap/natur må kunne assosieres med Sør-Rogaland.