Retningslinjer markedsarbeid

Retningslinjer film

UTVIKLING AV REKLAMEFILM OG PROFILFILM I LYSE-KONSERNET

Involvering og eierskap

 • Kommunikasjon og marked/merkevareansvarlig ute i selskapene skal alltid være informert/involvert i utvikling av profilfilm/reklamefilm
 • Markedsavdeling/merkevareansvarlige står ansvarlig for at stemme/stil/profil o.l. blir ivaretatt på best mulig måte for å sikre at merkevarene i konsernet fremstår så helhetlig som mulig

Byråer og produksjonsselskap

 • Kommunikasjon og marked/merkevareansvarlig ute i selskapene skal godkjenne samarbeid med nye selskaper som ikke tidligere er benyttet innenfor kategori film

Ved utvikling av reklamefilm og profilfilm skal følgende kriterier defineres av oppdragsgiver

 • Tema/budskap
 • Formål
 • Målgruppe
 • Bruksområder
 • Ca lengde
 • Budsjettramme

Tilgjengelighet

 • Alle filer som kan benyttes eksternt skal legges på selskapets Youtube side
 • Interne filmer skal sendes til Kommunikasjon og marked for lagring på fellesområde
 • Husk: interne filmer vil i dagens digitale bilde også raskt være eksterne. Dermed skal disse også fremstille merkevaren på en korrekt måte.

UTVIKLING AV REDAKSJONELL FILM

Involvering og eierskap

Kommunikasjon og marked i konsernet skal alltid være informert/involvert i utvikling av redaksjonelle filmer
Kommunikasjon og marked står ansvarlig for at stemme/stil/profil o.l. blir ivaretatt på best mulig måte for å sikre at informasjonen om konsernet fremstår så helhetlig og profesjonelt som mulig

Byråer og produksjonsselskap

Kommunikasjon og marked skal godkjenne samarbeid med nye selskaper som ikke tidligere er benyttet innenfor kategori film

SAMARBEIDSPARTNERE

Byråer

Konsept og ideutvikling
Kan anbefale samarbeidspartnere innen regi og produksjon av film for å oppnå ønsket kvalitet

Konsernets byråer er pr i dag:

Hey-Ho Let’s Go: konsern, energi, Smartly
Ernø: Altibox

Produksjonsselskap

Regi og produksjon av film basert på grundig brief og samarbeid med Kommunikasjon og marked
Filmavdelingen: Produserer Lyse TV, og kan evt også produsere profilfilm, men da i tett dialog med Kommunikasjon og marked

Prosjekter som involverer samarbeidspartnere skal godkjennes av Marked Konsern.

Søketjenester

Det kommer årlig en hel del forespørsler om å legge Lyse konsernet inn på søkemotorer. Henvendelsene gjøres ofte mot ulike selskaper og personer i konsernet. Dette skaper unødig ressursbruk på området. Eierskap for oppføring i søkemotorer ligger nå hos Konsernstab Marked. Alle henvendelser rundt dette skal derfor rettes hit.

Vi ligger nå oppført på følgende søkemotorer:

OPPLYSNINGEN 1881

Her har vi årlig avtale i bransjesøk kraftomsetning for Lyse AS – skal ikke inngås nye avtaler på selskapsnivå.

GULE SIDER

Online pakke (pris 3990,-) + mobilpakke (4595,-).
Avtalen gjelder konsernet – det skal ikke inngås avtaler for datterselskapene.

180.NO

Minimumsavtale på 1990,- - denne skal vurderes å avsluttes i 2014

Lenker

Når du lager markedsmateriell som lenker til et av Lyses nettsteder skal du bruke Googles Nettadressebygger slik at trafikken kan måles. Du fyller ut skjemaet, får en lenke av Google, og bruker denne. Skjemaet har seks felter, og du må minimum fylle ut fire av dem. Vær konsekvent i skrivemåte. 

Nettadresse til nettsted

Her skriver du inn hele adressen til den siden du vil sende kunden, såkalt dyplenke. Skal du sende kunden til strømavtalen Lyse Innkjøpspris bruker du adressen http://www.lyse.no/stroem/innkjoepspris/, ikke kun http://www.lyse.no/ slik at kunden må tenke og navigere selv.

Kampanjekilde

Eksempler: Måleravlesningsmail, TNS Gallup, Aftenbladet, Facebook, Zopim, Nyhetsbrev, Ordrebekreftelse.

Kampanjemedium

Eksempler: E-post (ikke epost, email eller mail), Chat, Spørreundersøkelse, Banner.

Feil bruk: Facebook, Aftenbladet.

Kampanjesøkeord

Brukes kun til Google AdWords. Denne kan du normalt se bort ifra.

Kampanjeinnhold

Denne bruker du dersom du har flere enn én lenke til en spesifikk side – for eksempel to ulike bannere på aftenbladet.no, eller to lenker i nyhetsbrevet ditt til samme side. Eksempel: Toppbanner, Skyskraper. I et nyhetsbrev vil det være naturlig å bruke lenketeksten som kampanjeinnhold.

Kampanjenavn

Eksempel: Målerstand, Bli kunde, Energioversikten, OKS.

Feil bruk: Kundesenter, Flytte.

Maler markedsarbeid

Avsender i kundekommunikasjon

Når skriver man "Hilsen Lyse" og når må man ha med selskapsnavn og skrive "Hilsen Lyse Dialog AS"? Her får du en beskrivelse av når du bruker de ulike variantene. Som hovedregel brukes bare Lyse.

Den første varianten er hovedregelen. Avsender av e-post/brev, generell markedsføring, informasjon, merkevarebygging og andre ting som ikke har en rettsvirkning/juridisk kommunikasjon til kunde – kan kun Lyse eller Lyselogo (eller Altibox eller Altiboxlogo) benyttes.  

"Kjære kunde

Hilsen Lyse"

Den andre varianten gjelder kun juridisk kommunikasjon som er knyttet til selskapet kunden har juridisk bindende kontrakt med, kan f.eks være vilkår, faktura, innhenting av samtykke. 

"Kjære kunde 

Hilsen Lyse Dialog AS"

Merk at hvis Lyse Dialog AS er tydeliggjort i selve samtykketeksten eller i vilkårene, kan man bruke Lyse som avsender. For eksempel: Dersom du gjør endringer i vilkår for et produkt, og det står tydelig i vilkårene som er vedlagt e-posten at det er Lyse Dialog AS som er juridisk avtalepart, kan du ha kun Lyse som avsender. I e-posten vi sender ut er derfor kun Lyse avsender.